SCIENCE UDRU VR 2021

8-28 Febuary, 2021 in UDRU Samprao-Udonthani

เกี่ยวกับกิจกรรม

        กิจกรรมเดินวิ่งสะสมระยะทาง Science UDRU Virtual Run 2021 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่เปิดระบบรับสมัคร 25 ม.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 14 ก.พ. 64 เวลา 23.59 น. วันที่เดินวิ่งสะสะมระยะทาง ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. 64 เวลา 05.00 น. จนถึง วันที่ 28 ก.พ. 64 เวลา 23.59 น. รวมเวลา 21 วัน
        ประเภทการสมัคร มี 2 ประเภท
        1. ประเภท VIP ประชาชนทั่วไป/ศิษย์เก่า ชำระค่าสมัคร 300-400 บ. ได้รับเสื้อวิ่ง 1 ตัว จะมีการแข่งขันระหว่างทีมกรุ๊ปเลือดของผู้สมัครเพื่อรับรางวัลเสื้อTOP100 และเหรียญรางวัลตามเงื่อนไข (ผู้จัดขอเปลี่ยนแปลงรางวัล TOP 100 ตามความเหมาะสมในกรณีที่มีผู้สมัครไม่ถึง 150 คน)
        2. ประเภท FREE เฉพาะนักศึกษา/บุคลากรของ/ผู้สมัครเรียนคณะวิทย์ ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี แบ่งทีมการแข่งขันตามสังกัดคณะ/หน่วยงาน ไม่มีค่าใช้จ่าย จะมีรางวัล TOP30 ของแต่ละสังกัด และเพิ่มอีก 10 สำหรับสังกัดที่ระยะทางรวมได้อันดับที่ 1

        วิธีการสะสมระระยะทาง
        1. ผู้สมัครต้องเดินหรือวิ่งระหว่างวันที่ 8 ก.พ. 64 เวลา 05.00 น. จนถึงวันที่ 28 ก.พ. 64 เวลา 23.59 น. เท่านั้น (เวลา 21 วัน)
        2. ต้องใช้แอพพลิเคชั่นสำหรับการเดินหรือวิ่งออกกำลังกายเพื่อสะสะสมระยะเท่านั้น(ห้ามใช้ข้อมูลติดตามการนับก้าวระหว่างวัน ไม่รับผลจากหน้าจอของลู่วิ่งสายพาน) และบันทึกภาพหน้าจอผลการเดินวิ่งเอาไว้(capture)
        3. ส่งข้อมูลและภาพหน้าจอเข้าสู่ระบบเพื่อสะสมระยะทาง โดยต้องส่งผลภายในวันเดียวกันไม่เกินเวลา 24.00 น. ส่งผลได้วันละไม่เกิน 2 ครั้ง ๆ ละ ไม่เกิน 50 กิโลเมตร
        4. เมื่อสิ้นสุดโครงการจะมีการจัดอันดับ 100 ท่านแรกที่สะสมระยะทางได้มากที่สุดในประเภท VIP เพื่อมอบรางวัลตามเงื่อนไข โดยผู้ได้รับรางวัลต้องสะสมระยะทางได้ไม่ต่ำกว่า 69 กม.
        5. ประเภทนักศึกษา/บุคลากร/นักเรียน เมื่อจบรายการจะมีการจัดอันดับในแต่ละสังกัดเพื่อมอบรางวัล 30 ท่านแรกในแต่ละสังกัด สังกัดใดชนะได้รางวัลเพิ่มอีก 10 รางวัล

22th Jan’ 2021

About
About
About
0

นักเรียน/นักศึกษา (FREE)

0

บุคลากร (FREE)

0

ศิษย์เก่า (VIP)

0

ประชาชนทั่วไป (VIP)

ค่าสมัคร VIP

ค่าสมัครประเภท VIP มี 2 ราคา

ศิษย์เก่า/ประชาชนทั่วไป

ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง
฿ 300

ศิษย์เก่า/ประชาชนทั่วไป

ราคารวมค่าจัดส่ง
฿ 400